Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

5538 aa5b 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahomczi homczi
Nie w porę mogą przyjść czkawka, okres, śmierć lub sąsiadka. ale nie miłość.
— Agnieszka Niezgoda – Kulminacje
1513 0bec 420
Reposted fromIriss Iriss viakarlowatebonsai karlowatebonsai
2653 9532 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaStonerr Stonerr
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
3733 2807 420
Reposted fromrol rol viazginieszmarnie zginieszmarnie
4021 8e10 420
Reposted fromFienrira Fienrira viaMrCoffe MrCoffe
My father had taught me to be nice first, because you can always be mean later, but once you’ve been mean to someone, they won’t believe the nice anymore. So be nice, be nice, until it’s time to stop being nice, then destroy them.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromolewka olewka viafridays-karma fridays-karma
0117 e514 420
Reposted frommhsa mhsa viak-achna k-achna
7451 4af3 420
Reposted fromsecretoflife secretoflife viak-achna k-achna
9905 c51c 420
Reposted fromcorvax corvax viasalami salami
1881 f6fd 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasalami salami

August 22 2016

-Pani bardziej jest żal zwierząt niż ludzi. -Nieprawda.Tak samo żal mi jednych i drugich.Nikt jednak nie strzela do bezbronnych ludzi.
— Olga Tokarczuk ,,Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromQualinestii Qualinestii viapandorcia pandorcia
2601 bba2 420
<3
Reposted frompixelsoul pixelsoul viapandorcia pandorcia
Przeżyła to Pani i koniec. Żyje Pani, jest młoda i, sądząc z listu, mimo żalu, rozpaczy, upokorzenia - silna. Los i ludzie wyrządzili Pani krzywdę, jednak czas wszystko złagodzi, to jedno jest pewne, mimo że to banał: czas leczy wszystko. Ale pod jednym warunkiem - nie może Pani dopuścić teraz do coraz większej degradacji i uczuć, i sytuacji, i życia. Musi Pani wytrzymać, za wszelką cenę iść dalej, kochać siebie i przetrwać. I nie pozwolić sobie na rozpamiętywanie i rozpacz. Niech Pani dba o siebie! Nie pogrąża się w myślach, nie lituje nad sobą i dzieckiem, tylko wstaje co rano, myje zęby, robi śniadanie, pracuje, robi zakupy, patrzy ludziom w oczy spokojnie, uśmiecha się i zabiera do "prania". A noce musi Pani jakoś przetrwać, mnie pomaga czytanie, zagłębianie się w historie innych. Niech Pani sobie nie pozwala na ani chwilę odpoczynku i myślenia. Wszystko minie. Przysięgam. Wysyłam Pani całą siłę i nadzieję, jaką można sobie wyobrazić, ale też pragmatyzm, rozsądek i spokój. Pewnego dnia życie znów będzie łatwe.
— Krystyna Janda, Listy polecone, PANI
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapandorcia pandorcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl