Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

Cornulla Beach Sydney
4199 9340 420
9657 8172 420
Reposted fromslodziak slodziak viafridays-karma fridays-karma
2091 aa1b 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viafridays-karma fridays-karma
3730 a165 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viafridays-karma fridays-karma
4118 5d8f 420
6972 ef6f 420
Reposted frommeem meem viafridays-karma fridays-karma
8443 ea17 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viafridays-karma fridays-karma
2717 f7ba 420
9542 0137 420
4812 922f 420
Reposted fromsohryu sohryu viafridays-karma fridays-karma
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffeegood coffeegood
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
2156 c140 420
Reposted fromMiziou Miziou viafridays-karma fridays-karma
5580 ab90 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl