Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaxempx xempx
Reposted fromfragles fragles viafridays-karma fridays-karma
0832 77df 420
Reposted fromscorpix scorpix viafridays-karma fridays-karma
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee viafridays-karma fridays-karma
4070 a30c 420
Reposted fromstarwars starwars viafridays-karma fridays-karma
9223 e81c 420
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viacoffeegood coffeegood

June 25 2017

5128 139c 420
5763 f80c 420
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viasleeplessy sleeplessy
0091 e7f5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
7077 6fa6 420
Reposted fromKaviah Kaviah viadeadly deadly
4822 77f2 420
Reposted fromfreakish freakish viadeadly deadly

June 24 2017

2701 068d 420
0368 8c00 420
2188 5242 420
4154 e6b0 420
Reposted fromscorpix scorpix viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl