Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

September 02 2017

2614 82a5 420
Reposted fromtfu tfu viafridays-karma fridays-karma
8032 447e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viafridays-karma fridays-karma
3757 f2d7 420
3027 8fac 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viafridays-karma fridays-karma
5169 d802 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeegood coffeegood
7726 8f24 420
Reposted fromFlau Flau viafridays-karma fridays-karma
1480 3171 420
Reposted fromeuo euo viafridays-karma fridays-karma

August 12 2017

Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaxempx xempx
Reposted fromfragles fragles viafridays-karma fridays-karma
0832 77df 420
Reposted fromscorpix scorpix viafridays-karma fridays-karma
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee viafridays-karma fridays-karma
4070 a30c 420
Reposted fromstarwars starwars viafridays-karma fridays-karma
9223 e81c 420
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viacoffeegood coffeegood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl